16Blatnický hrad je zrúcanina nachádzajúca sa v pohorí Veľká Fatra na nízkom vápencovom chrbte Plešovice (658 m n. m.), oddeľujúcom Gaderskú dolinu od Turčianskej kotliny, zhruba 2 km od obce Blatnica.

Blatnický hrad na strmom kopci za obcou rovnakého mena vznikol v druhej polovici 13. storočia a prvú správu o ňom máme z roku 1300, keď bol jeho majiteľom Peter z Brezovice. Neskôr sa stal kráľovským majetkom. Hrad postavili na ochranu cesty zvanej magna via, vedúcej z Nitry na sever. Keď sa začala používať západnejšie situovaná pohodlnejšia komunikácia z Nitry cez Mošovce do Martina a ďalej na sever, stará cesta pod menom antiqua via stratila svoj pôvodný význam a dôležitosť hradu upadla. Preto panovníci nemali oň väčší záujem. Dávali ho často do zálohu, a tak hrad prechádzal v 15. a v prvej polovici 16. storočia rukami rôznych držiteľov.

Hrad sa skladal z dlhého, pomerne úzkeho paláca, zosilneného na severnej a južnej strane polkruhovitými vežami a chráneného na severovýchodnej strane strmou priepasťou. Západná veža, postavená na zraniteľnejšom mieste, je oveľa mohutnejšia a väčšia ako východná. Sprístupňovalo ju samostatné točité schodisko, postavené na jej južnej strane. Na juhovýchodnej, prístupnejšej strane bolo malé nádvorie uzavreté hradbami so štvorbokou vežou. Múr opevnenia, ktorý obklopoval prvé nádvorie, mal na západe vstup ponad priekopu vysekanú do skaly. Chránila ho otvorená oblá bašta.

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Blatnick%C3%BD_hrad

Prístup:

Z parkoviska v obci Blatnica (N48.93145° E18.93356°) po žltej turistickej značke asi jeden kilometer k rázcestiu Blatnický hrad - odbočka a následne pokračovať po žltej až k hradu. Z parkoviska to je to príjemná prechádzka cca 2 km.

Povesť:

Dnes je na dvore zemana Kochanického veselo. Jeho dcéra Marienka sa za zemianskeho syna Bohumila vydáva. Odrazu sa v dverách zjaví ozrutný chlap - Blatnický – majiteľ blatnického hradu- všemocný pán celého okolia.  Prišiel pýtať Marienku za ženu a aj napriek Bohumilovmu hnevu sa všetci báli protiviť hradnému pánovi a Marienku mu dali. Blatnický si ju odviedol na svoj hrad a do roka sa im narodilo dieťa. Medzičasom však Blatnickému učarovala krajšia a mladšia deva a na svoju Marienku už nedokázal viac pozrieť. Dieťa dal zamurovať do hradnej steny, Marienku otrávil a oženil sa s mladou devou. Keď sa táto správa dostala ku Kochanickému, začali s Bohumilom kuť pykle ako Marienkinu smrť pomstiť. Roky plynuli a Blatnického krásna žena zomrela. Zostalo po nej dievčatko menom Milka. Blatnický sa išiel od žiaľu zblázniť a všetku svoju pozornosť obrátil na Milku. Ako sa tak s ňou prechádzal popri hrade, zjavil sa pred nimi pokorný mních. Blatnický povolal mnícha na hrad a poveril ho výchovou Milky. Mních Milku tajne zoznámil s krásnym junákom, s ktorým si prisahali večnú lásku. Keď sa to Blatnický dozvedel, strašne sa rozzúril a dcéru otrávil. Vtedy sa zjavil pokorný mních, strhol si rúcho a bradu a pred Blatnickým sa zjavil Bohumil- bývalý snúbenec Marienky a s úsmevom na tvári povedal:  Naša pomsta je vykonaná! Si pozbavený zemianstva a hrad prechádza do vlastníctva rodu Kochanických. Takto zapadla sláva nadutého rodu Blatnických.  

Zobraziť Žilinský kraj na väčšej mape

autor: Tinci