Múzeá v Žilinskom kraji

Plní funkciu múzea s krajskou pôsobnosťou a je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť drotárstva a oblasť dejín dopravy na Slovensku.

Prírodovedná expozícia bola vytvorená v nových priestoroch Kysuckého múzea, ktoré vznikli adaptáciou časti depozitára zbierkových predmetov.

Slovenský Betlehem sa stal miestom - domom, kde smerujú nohy mnohých ľudí z celého sveta každý deň, a to už od otvorenia dňa 26. 11. 1995.

Kaštieľ Radoľa patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky na Kysuciach. Poznatky  z umelecko-historického výskumu kladú vznik jeho najstaršej časti do tretej štvrtiny 16. storočia.

Čičmany sú rázovitou obcou, ležiacou v nadmorskej výške 655 m v Strážovských vrchoch pri prameňoch rieky Rajčianky.

Je umiestnená v budove kultúrneho domu. Otvorená bola r. 1972 pri 150. výročí jeho narodenia.

Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ) tvorí organickú súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke.

Občianske združenie oficiálne vzniklo dňa 8.7.2005. Cieľom združenia je dobrovoľná organizácia fyzických osôb s celoživotnými skúsenosťami v odboroch a špecializáciách letectva v oblasti civilnej a vojenskej.

Pamätný dom slovenského realistického spisovateľa Martina Kukučína stojí v dedine Jasenová, vzdialenej 5 km od Dolného Kubína.

Ikony v expozícii sú určeného pre všetkých, ktorí ocenia precíznu prácu majstrov už dávnej histórie a hľadajú nielen hlboký duchovný, ale aj kultúrny zážitok.

V auguste roku 2008 Považské múzeum v Žiline slávnostne otvorilo v Terchovej zrevitalizovanú stálu expozíciu venovanú legendárnemu ľudovému hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi a jeho rodisku.

Múzeum šľachtických kočiarov a saní – Oravský podzámok je jedinečnou a najrozsiahlejšou zbierkou kočiarov a saní na Slovensku.

Ústredné literárne múzeum na Slovensku. Zhromažďovanie, odborné spracovávanie, archivovanie a sprístupňovanie múzejných predmetov so vzťahom k slovenskej literatúre.

Špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky je jedinečným špecializovaným múzeom, jediným svojho druhu na Slovensku.

Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

PGU bola založená v roku 1976, odčlenením od Považského múzea a galérie, kedy sa volala Považská galéria.

Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

Vzniklo v r. 1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi.

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok bolo zriadené dňa 15. júna 1955. V roku 1960, bola rozšírená jeho zberná oblasť na územie celého Liptova.

Múzeum slovenskej dediny  Jahodnícke háje - Martin je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku.

Historické objekty Vážnica a Klopačka dokladajú tradície hornoliptovského baníctva a hutníctva, ktoré sa uchovali v aktívnej podobe až do 2. polovice 19. storočia.