110Slovenský Betlehem sa stal miestom - domom, kde smerujú nohy mnohých ľudí z celého sveta každý deň, a to už od otvorenia dňa 26. 11. 1995.

Majster Pekara sa po odchode do dôchodku v roku 1980 púšťa do výroby diela, ktoré je odkazom veriaceho človeka, obdivovateľa krás Slovenska, rezbára a konštruktéra. Začal sa rodiť Slovenský betlehem, ktorý vznikal pätnásť rokov. Celé dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké. Spolu je tu rozmiestnených asi 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje.

Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Betlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok; je tu stvárnený bežný život, aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti. Slovenský betlehem bol otvorený a požehnaný 26. novembra 1995 na nedeľu Krista Pána, nitrianskym diecéznym biskupom, J. E. Jánom Cryzostomom kardinálom Korcom. Návšteva expozície (doplnenej aj o iné práce slovenských rezbárov) nie je spoplatnená, vyberá sa dobrovoľný príspevok.

Kontakt:
Tel: +421 (0) 41/ 548 81 34

www.betlehem.rajeckalesna.org

autor: Tinci
foto: www.slovakia.travel 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovenský_betlehem