liskovska jaskynaNachádza sa východne od Ružomberka neďaleko obce Lisková. Hlavný vchod je v skalnom portáli s južnou expozíciou, ostatné otvory sú západne od hlavného vchodu.

Hlavný vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 500 m. Jaskynný systém je tvorený vo vrchu Mních, ktorý výrazne vystupuje v okolitom teréne. Celková dĺžka jaskynných priestorov momentálne dosahuje 4 250 m, vertikálne rozpätie je 74 m. Podzemné priestory sa nachádzajú na pomerne malom pôdoryse s rozmermi 100 x 120 m. Teplota v jaskyni dosahuje 7-8 °C počas celého roka je stabilná.

Výskum archeologických nálezov začal už v 18. storočí, neodborne vykonávanými prieskumami však boli jej priestory značne poškodené. V jaskyni sa našli kamenné štiepané nástroje a úlomky medených šperkov. Významným bol objav z roku 1997, kedy sa podarilo odkryť unikátny kultový objekt s ľudskými pozostatkami. Úlomky typických nádob s gombíkovitými a prstovými výčnelkami sú dôkazom, že v Liskovskej jaskyni bolo objavené prvé sídlisko lengyelskej kultúry na Liptove. V druhej polovici 19. storočia sa tu uskutočnil prvý speleoarcheologický výskum v bývalom Uhorsku. I ďalší vzácny objav je z roku 1997 - V. Struhárovi sa podarilo odhaliť kompletne neporušené pohrebisko, ktoré reprezentuje zatiaľ jediný doklad staroeneolitického osídlenia v strednej časti severného Slovenska.

K ďalším významným objavom patrí aj nález medeného býčieho dvojzáprahu, ktorý sa datuje do 4. tisícročia p.n.l. Okrem toho sa v jaskyni našli aj medené náušnice a keramika.


Prístup

Verejnosti je jaskyňa neoficiálne sprístupnená, do hlbších častí sa rozhodne neodporúča vstupovať.

autor: redakcia
zdroj: www.ssj.sk