oravska lesna zeleznicaOd 24.10.2022 je dočasne uzavretá prevádzka Oravskej lesnej železnice pre verejnosť z dôvodu dlhodobo plánovanej opravy trate.

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava informuje, že sa od 24.10.2022 dočasne uzatvára prevádzka Oravskej lesnej železnice pre verejnosť, dôvodom je dlhodobo plánovaná oprava trate.

„Každý rok múzeum investuje finančné prostriedky z vlastných príjmov do údržby a opravy trate z dôvodu bezpečnosti. Práce prebiehajú po skončení hlavnej letnej turistickej sezóny. Po dôslednej obhliadke trate nezávislými odborníkmi si Oravské múzeum naplánovalo kompletnú výmenu zvršku trate v hornom úseku pri stanici Sedlo Beskýd. Úsek je dlhý stodeväťdesiat metrov, na ktorom sa odstránia opotrebované koľajnice a podvaly, vymení sa štrkové lôžko, do ktorého sa osadia nové koľajnice a podvaly. Súčasťou prác je aj úprava a vyčistenie odvodňovacích priepustov.

Pri týchto špecifických prácach je nevyhnutné spĺňať požadované stavebné, technické a bezpečnostné normy, ktoré sú dôležité pri prevádzke železničnej dráhy. Oprava trate na úzkorozchodnej železnici bude trvať jeden mesiac za normálnych klimatických podmienok,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

zdroj: Oravské múzeum P. O. H
foto: Oravská lesná železnica facebook