kastiel sv zofiePísomné pramene spomínajú v Ružomberku (ktorý v roku 1318 dostal mestské výsady) už v roku 1397 a 1399 "castellum St.Sophiae", kaštieľ sv. Žofie.

Z pôvodnej budovy postavenej koncom 14.storočia na brehu riečky Revúcej tesne pred vtokom do Váhu sa nezachovalo prakticky nič, pretože komplex budov, dnes už pospájaný do jedného objektu kaštieľa, bol tak často prestavovaný a dopĺňaný, že najstaršie menšie zachované detaily sú iba zo 17.storočia.

Kaštieľ bol majetkom likavského hradného panstva a určite mal najzákladnejšie fortifikačné náležitosti. Známe väčšie historicky zaznamenané prestavby sa začínajú rokom 1577 (pamätná tabuľa), tak isto ako prístavby východnej časti z roku 1629. O kaštieľ sa bojovalo za Tokolyho povstania v roku 1678. Po demolácii Likavského hradu v roku 1707 za Rákócziho povstania sa kaštieľ stal sídlom likavského panstva. V 18.storočí ho doplnili hospodárskym dvorom (mlyn, píla, pálenica atď.).

V súčasnosti Hypernovu navštívi veľa návštevníkov, ktorí cez Ružomberok len prechádzajú a vôbec si už nemusia uvedomiť, súčasťou akej stavby je supermarket. V období, keď sa o demolácii najstaršej časti kaštieľa rozhodlo, sa uvažovolo a verejnosť aj v dohľadnom čase očakávala, že bude zrekonštruovaný aj interiér zachovanej historickej časti. Tieto priestory mali slúžiť pre kultúrne a spoločenské udalosti, prípadne sa tu mohla nachádzať aspon malá expozícia. Súčasný stav je však neutešený a zdá sa, že asanácia tejto časti je v nedohľadne.

zdroj: http://www.likavka.sk/content/ka-tie-sv-ofie-v-ru-omberku